“บิ๊กตู่” เติมเงินบัตรคนจน 200 บาท กดเงินสดจาก ATM ได้ทันที ก.ย.นี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่รัฐบาลเพิ่มเติมให้ภายหลัง หรือมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ผ่านทางการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 200 บาทต่อเดือน จากระยะแรกได้เงินช่วยเหลือ 300 บาท รวมเป็น 500 บาท และรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้เงินเพิ่มจำนวน 100 บาทต่อเดือน จากระยะแรกได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท รวมเป็น 300 บาท

ทั้งนี้ เงินในส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมระยะที่ 2 จำนวน 100-200 บาท มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการอบรมวิชาชีพตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และปรับเปลี่ยนเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีสิทธิ์ ซึ่งสามารถเบิกเป็นเงินสดไปใช้ได้ จากเดิมต้องนำเงินไปซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภค หรือสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่วนเงินช่วยเหลือระยะแรก 200-300 บาทนั้นให้ใช้เฉพาะร้านค้าประชารัฐตามเดิม

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ จะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ โดยมาตรการนี้จะมีระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2561 จากนั้นจะประเมินผลว่าจะมีมาตรการต่อไปหรือไม่

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการเติมเงินรายเดือน 100 บาท และ 200 บาท ตามเงื่อนไขเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถถอนเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสดได้ ผ่านตู้เอทีเอ็มและสาขาของธนาคารกรุงไทย และหากมียอดคงเหลือของเงินในเดือนใด สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้