ผีน้อยพ่นพิษ! รัฐบาลเกาหลีใต้พิจารณายุติฟรีวีซ่าคนไทย หลังหนีไปทำงานเป็นแสนคน

วันที่ 23 ส.ค. เว็บไซต์โซซอนอิงลิช ของเกาหลีใต้ รายงานงาน แหล่งข่าวในรัฐบาลเกาหลีใต้แจ้งว่า กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้กำลังพิจารณายกเลิกการยกเว้นวีซ่า ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย หลังมีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ แล้วเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 100,000 คน

รายงานระบุว่า มาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่คนไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี 2524 และผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถอยู่ในเกาหลีใต้ได้นาน 90 วัน โดยเมื่อปีที่แล้ว มีคนไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ 498,511 คน นับเป็นประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคนเดินทางเข้าเกาหลีใต้มากที่สุด และเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจาก จีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ,สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง โดยมีคนไทย จำนวน 65,000 คน อยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกระทรวงยุตธรรมเกาหลีใต้ เชื่อว่า ผู้ที่อยู่เกิน 90 วัน ได้ไปทำงานผิดกฎหมายทั้งในบาร์และในร้านนวด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ ได้เห็นตรงข้ามกับการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ประเทศไทยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเกาหลีใต้ และว่าประเทศไทยยังเป็นเส้นทางหลบหนีที่สำคัญที่ชาวเกาหลีเหนือแปรพักตร์เดินทางไป หากเกาหลีใต้ยกเลิกการยกเว้นวีซ่า อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางการทูตได้