เฮ! เพาะพันธุ์ ‘ปลารากกล้วยจินดา’ สำเร็จครั้งแรกของไทย หลังเสี่ยงสูญพันธุ์ ชี้โลละ 300-400 บาท

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง สามารถเพาะพันธุ์ “ปลารากกล้วยจินดา” ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ปลารากกล้วยจินดา จัดเป็นปลาพื้นถิ่นของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่สถานภาพสุ่มเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ พบได้น้อยมากในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากมีความอ่อนไหว ต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และคนไทยนิยมบริโภค โดยทำเมนูต่างๆ อาทิ ปลารากกล้วยทอด หรือ ปลารากกล้วยแดดเดียว

กรมประมง จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาและทดลองเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา โดยใช้เวลาเพียง 6 เดือน ก็สามารถศึกษาและเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ โดยแนวทางการดำเนินการต่อไปจะนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูประชากรปลารากกล้วยจินดาในธรรมชาติให้เกิดสมดุลในระบบนิเวศต่อไป ที่สำคัญถือเป็นปลาที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำนั้นๆ ด้วย

“จะผลักดันให้เป็นปลาปลาเศรษฐกิจประจำถิ่น เนื่องจากมีราคาสูงถึง 300-400 บาทต่อกิโลกรัม หรือไม่นั้น อนาคตเราต้องศึกษาถึงความคุ้มทุนก่อนว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงไร แต่การเพาะพันธุ์ครั้งนี้จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติประมาณเดือนก.ย.”