แนะไทยปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่ยุคแรงงานหุ่นยนต์ในอีก 5 ปี เสี่ยงสาวโรงงานตกงาน

นายโจนัส ไพรซิง ประธานบริษัท และซีอี โอ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคโรโบติกส์ หรือหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ แม้ว่าจะยังไม่กระทบต่อแรงงานคนในระยะอันใกล้ 3-5 ปีนี้ แต่แรงงานไทยต้องปรับตัว โดยเฉพาะปรับหลักสูตรการศึกษาและทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่มีอย่างรวดเร็ว เพราะจากการสำรวจพบว่า ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและประสิทธิภาพด้านนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

น.ส.สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสำหรับตลาดแรงงานไทยจะเห็นชัดเจนขึ้นใน 5 ปีจากนี้ ที่แรงงานยุคโรโบติกส์จะเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะกระทบกับแรงงานระดับการผลิต ที่จะใช้หุ่นยนต์ที่มีราคาถูกลงมาแทนที่ ดังนั้นแรงงานระดับนี้จะต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับตนเอง รวมทั้งผู้ประกอบการต้องมีแผนพัฒนาอบรมในการทำงานระหว่างแรงงานคนร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้

พร้อมกันนี้สายงานที่มีความต้องการสูง และมาแรงในช่วง 5 ปีนี้ คือ สายงานไอที เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มความต้องการเพื่อรองรับกับเทรนด์ในปีนี้ ได้แก่ AI, FinTech, Internet of things, Cloud, Big Data, Block Chain, AR และCyber Security ที่จะเข้ามามีเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทมากในอนาคตอันใกล้ แต่ไทยยังขาดแคลนแรงงานในสายงานนี้ และต้องนำเข้าจากประเทศอินเดีย และมาเลเซีย อยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ สายงานด้านไอทีที่ไทยขาดแคลนแล้วยังมีอีก 5 สายงานสำคัญที่กำลังขาดแคลน ได้แก่ ด้านการขาย วิศวกร งานธุรการ งานด้านบัญชีและการเงิน และสุดท้ายงานการผลิต ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกในช่วงตลอด 5 ปีรวมถึงปีนี้ด้วย

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์