ทุบสถิติยอดขาย กวาดกว่าพันล้าน ปิดฉากยิ่งใหญ่ “ศิลปาชีพประทีปไทย”

วันที่ 20 ส.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะแม่งานใหญ่ของการจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เปิดเผยว่า สรุปยอดจำหน่าย 9 วัน รวม 1,039,832,026 บาท ยอดผู้เข้าชมงาน 328,231 คน โดยประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นกลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดรวมกว่า 331 ล้านบาท รองลงมาคือประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กว่า 124 ล้านบาท

ขณะที่โซนศิลปิน โอท็อป สามารถสร้างยอดจำหน่ายได้กว่า 130 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายในครั้งที่ 7 นี้ นับเป็นการทำลายทุกสถิติยอดขายตลอดการจัดงานต่อเนื่อง 7 ปี โดยก่อนหน้านี้ ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ที่จัดมาทั้ง 6 ครั้ง ยังไม่เคยมีครั้งใดที่ยอดขายถึงหนึ่งพันล้านบาท

นายอภิชาติ กล่าวว่า ผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความต่อเนื่องของการจัดงานเป็นครั้งที่ 7 และพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ที่ถึงแม้จะบริหารจัดการได้ค่อนข้างยาก แต่ทำให้การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีสินค้าจำนวนมากและหลากหลายจากทั้ง 76 จังหวัด เกือบ 20,000 รายการ มารวมกันอยู่ที่เดียวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ

ยิ่งกว่านั้น แบรนด์ โอท็อป ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมีเป้าหมายตรงกันว่าช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชนบท และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพของสินค้า และผู้ประกอบการโอท็อป เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมากขึ้น

ขณะนี้รัฐบาลมุ่งมั่นสนับสนุนโอท็อป อย่างจริงจังและครบวงจร ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องลุกขึ้นมาสู้ร่วมกับรัฐบาล มีส่วนร่วมในการพัฒนาไปด้วยกัน ขณะนี้กระแสความร่วมมือเป็นไปอย่างคึกคัก มีการตอบรับที่น่าพอใจ

อธิบดี พช. กล่าวว่า ปีนี้ประสบความสำเร็จกว่าครั้งก่อนๆ แสดงถึงการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อป ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้เน้นย้ำอยู่เสมอ

นายอภิชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ พช.ได้สานต่อการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ด้วยโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี” ซึ่งเป็นการพลิกโฉมการพัฒนาโอท็อป อีกครั้ง เน้นการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในชุมชนโดยตรง ซึ่งทำให้ทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง สร้างความสุขสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงขอฝากให้ประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนด้วย

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์