นายกฯ’เปิดประชุมภาคธุรกิจเอซีดี ผนึกกำลังเอกชน’หยอดคำหวาน ทุกปท.คือเพื่อน-ครอบครัว’

 

‘นายกฯ’เปิดประชุมภาคธุรกิจเอซีดี ผนึกกำลังเอกชน ดึงศักยภาพ-เงินทุนตอบโจทย์พัฒนาประเทศ กำหนดโรดแมปลดความเหลื่อมล้ำ สู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมภาคธุรกิจในกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งแรก (ACD Connect 2016) ในหัวข้อบทบาทสำคัญของภาคธุรกิจต่อวิวัฒนาการของ ACD (The Indispensable Role of Business in the Evolution of ACD) โดยมีตัวแทนภาคเอกชนประเทศสมาชิกเข้าร่วม ตอนหนึ่งว่า นามรัฐบาล คนไทยทั้งประเทศ ขอต้อนรับสมาชิก 34 ประเทศพูดคุยเรื่องธุรกิจ นำจุดแข็งที่หลากหลายของเอเชีย ผนึกพลังขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภาคเอกชนถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างพลวัตใหม่ ท่ามกลางความผันผวนและความท้าทายต่างๆ ต้องดึงเอาศักยภาพที่หลากหลายของเอเชียออกมาอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน นำสู่การปฏิบัติให้เร็วที่สุด โดยกำหนดโรดแมป หากิจกรรมเริ่มต้นให้ได้ ในปีนี้และอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าเราถอดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็จะเหมือนเดิม ประชุมไปไม่ได้ผลเชิงปฏิบัติก็ไม่เกิดความร่วมมือ เกิดความขัดแย้ง จะทำอะไรไม่ได้เลย ดังนั้น บนความคิดที่แตกต่าง ต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไข และการปฏิรูป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ไม่มีประเทศไหนขับเคลื่อนได้เพียงรัฐบาล ต้องมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยรัฐบาลอำนวยความสะดวก กฎ กติกา ระเบียบ กำจัดอุปสรรค เปิดเส้นทางการค้ากับประเทศต่างๆ หากิจกรรมให้เจอ ไม่มองการแข่งขันอย่างเดียว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนในระยะยาวที่มีผลตอบแทนชัดเจน ในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และคน เผยแพร่ความรู้ การกระจายสวัสดิการ ยกระดับความเป็นอยู่อย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาประเทศ ดึงดูดเงินทุนที่มีอยู่มากในเอเชียเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคได้อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ ข้อจำกัดของพื้นที่ สำหรับเรื่องประชาธิปไตย ประเทศอื่นเขาผ่านมาก่อนประเทศไทย และขณะที่ประเทศไทยยังก้าวข้ามไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งติดกับดักทั้งในและต่างประเทศ ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีปัญหา เพราะการบริหารราชการแผ่นดินมีความแตกต่างหลายระบอบ หลายวิธีการ แต่ปัญหาอยู่ที่ประชาชนจะร่วมมือหรือไม่เท่านั้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการผลิต และบริการไปสู่ประเทศไทย 4.0 กำหนดสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงระบบ บริหารราชการ และปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆ ไปพร้อมกับการเร่งยกระดับความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิก ACD โดยได้จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย วงเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนและเป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยยังเป็น 3.0 และยังมี 1.0 และ 2.0 อยู่ด้วย ในหลักเศรษฐศาสตร์ถือเป็นประเทศปานกลาง แต่ทั้งหมดกำลังมุ่งไปสู่ 4.0 โดยต้องแก้กิจกรรมในทุกระดับให้ชัดเจนในแผนแม่บทว่าทำอะไรเพื่อใคร

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c22

นายกฯกล่าวว่า ตนเสนอให้มีการคิดเห็นร่วมกันว่าทำอย่างไรและด้วยกลไกอะไรที่จะทำให้เกิดการไหลเวียนและระดมเงินลงทุนข้ามประเทศจากแหล่งต่างๆ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเพื่อรองรับความรุ่งเรืองของเอเชียได้อย่างเต็มที่

พล.อ.ประยุทธ์ยังระบุด้วยว่า การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมได้ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงด้านเงินทุน และการเงินในเอเชียยิ่งขึ้น นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ฟินเทคได้เปลี่ยนโฉมและกำลังเปลี่ยนโฉมภาคการเงินใน ACD หลายประเทศ ประเทศไทยเองก็ใช้ประโยชน์จากฟินเทคและได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตั้งเป้าให้ไทยเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดลงถึงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เมื่อปีที่แล้วเอเชียได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับโลกด้วยการลงทุนด้านฟินเทคเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า คิดเป็นมูลค่าถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะฟินเทคได้เปลี่ยนแปลงชีวิตชาวเอเชียให้สะดวก และมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินและเงินทุนยิ่งขึ้น ในอนาคตชาวเอเชียทุกคนอาจไม่จำเป็นต้องถือเงินสดหรือบัตรเครดิตอยู่ในมือก็ซื้อของได้ ส่งเงินกลับประเทศได้โดยค่าบริการที่ไม่แพง เข้าถึงแหล่งทุน และเปิดธุรกิจได้ด้วยการระดมทุนจากผู้ที่เชื่อในธุรกิจ บนพื้นฐานของระบบที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

นายกฯกล่าวว่า สำหรับความท้าทายต่างๆ ทั้งในแง่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน เพราะขีดความสามารถต่างกัน ไปจนถึงกฎระเบียบกติกาที่จะรองรับ แต่จะเท่าเทียมกันด้วยกฎหมายและกติกาอันเดียวกัน ต้องกำกับดูแลให้อยู่ในระเบียบ มีความปลอดภัยของระบบข้อมูล ซึ่งต้องหาแนวทางร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางจัดการกับประเด็นความท้าทายต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ขัดขวางการพัฒนา แต่ส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาความเชื่อมโยงทางการเงินโยงใยครอบคลุมได้ทั่วเอเชียและโลกโดยประเทศไทยกำลังทำอยู่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้มีผู้แทนภาคการเงินธนาคาร ฝ่ายผู้กำกับดูแล และฝ่ายผู้ต้องการใช้ประโยชน์ฟินเทคมารวมตัวกัน จึงเป็นโอกาสดีที่จะมาเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส และความท้าทายที่ตามมาร่วมกัน โดยมุ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันวางรากฐานความเชื่อมโยงทางการเงินในเอเชีย ขอให้ทุกท่านใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวที ACD Connect 2016 ในวันนี้ระดมสมอง และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ACD ควรเป็นแกนนำผลักดันการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเข้าถึงทางการเงินของเอเชีย ตนชื่นชมการประชุม ACD Connect จะเป็นวิวัฒนาการสำคัญของ ACD และเป็นกลไกที่ยั่งยืนของภาคเอกชนในครอบครัว ACD ต่อไป เพื่อที่ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิก ACD จะได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเอเชีย และขับเคลื่อนเอเชียสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

“ที่พูดนาน เพราะทุกคนคือเพื่อน คือครอบครัว ที่พูดวันนี้ก็เหมือนพูดกับเพื่อน ไม่ว่าประเทศไหนก็คือเพื่อนกัน วันนี้เราขัดแย้งกันไม่ได้ เพราะเรามีอุปสรรคทั้งภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลก วันนี้ทำอะไรไม่มีคนเห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องพูดสร้างความเข้าใจให้ได้ในวันนี้ ประเทศไทยจะขัดแย้งกันไม่ได้อีกแล้ว ต้องแก้ด้วยความเข้าใจ และการพัฒนา วันนี้พูดอะไรไปก็อย่าโกรธเคือง และรำคาญ ตนรักทุกคนเหมือนเพื่อน และมองเป็นครอบครัว ACD ที่ต้องรัก และปรารถนาดีต่อกัน ไม่ได้หวังให้ไทยเป็นผู้นำ แต่เราต้องนำไปด้วยกันตามศักยภาพ โอกาสนี้ขอเชิญชวนให้ทุกประเทศกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกในโอกาสต่อไป เหมือนกับตนที่อยากไปหลายประเทศบ่อยๆ แต่ยังไปไม่ได้ในวันนี้เพราะกำลังปฏิรูปทั้งหมด และขอให้ทุกคนมีความสุขในดินแดนแห่งรอยยิ้ม ซึ่งวันนี้ตนจะยิ้มเป็นตัวอย่าง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 

ที่มา มติชน