ปีติ’ในหลวง’พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จัดพิมพ์ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

ร.10 พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประทับท่ามกลางดอกไม้ในพระนามาภิไธยฯ ลงปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 17 ส.ค. เวลา 18.00 น.

ภาพวาดฝีพระหัตถ์/เมื่อวันที่ 17 ส.ค. สำนักพระราชวัง ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 195 รูป

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญ พระพุทธนรสีห์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี และพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประทับท่ามกลางดอกไม้ในพระนามาภิไธยฯ

ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ แคทลียาควีนสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และบัวควีนสิริกิติ์ พิมพ์เป็นภาพปกหนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ และเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ และข้อความ “สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี”

และปกรองของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ลงพิมพ์ภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมประวัติความเป็นมาและความหมายของดอกไม้ดังกล่าว