พาณิชย์อุ้มบัตรคนจน สร้างอาชีพลงทุนในระบบแฟรนไชส์-เช่าพื้นที่ขายของในปั๊ม ห้างค้าปลีก

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา กรมนำธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 100 แบรนด์ ลงพื้นที่มาแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช และกำแพงเพชร โดยแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มกว่า 90% เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการและจำหน่ายได้ง่าย รองลงมา คือ ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม และบริการ

 

ซึ่งจากการนำธุรกิจแฟรนไชส์ลงพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท คาดว่าเมื่อจบทั้งโครงการ 20 จังหวัด จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค. 2561 นี้ กรมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 7 เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานได้เลือกซื้อเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพต่อไป กรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 อยุธยา ซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สำหรับจังหวัดที่เหลืออีก 13 จังหวัด ที่กรมวางแผนจะลงพื้นที่ ตั้งแต่เดือนส.ค.-ธ.ค. ได้แก่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครปฐม สงขลา สุรินทร์ ระยอง สกลนคร สุพรรณบุรี และลพบุรี

“สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สนใจเลือกแฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพแล้ว แต่ยังไม่มีทำเลหรือสถานที่ขายสินค้า กรมได้ประสานงานกับปั๊มน้ำมันบางจาก เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ในการจัดหาพื้นที่ขายสินค้าให้และคิดค่าเช่าที่ในอัตราพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปั๊มน้ำมันบางจาก ฟรีค่าเช่า 1 เดือนสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ จ.ชลบุรี สำหรับต่างจังหวัด ยกเว้นค่าเช่า 3 เดือน, เทสโก้โลตัส ฟรีค่าเช่า 2 เดือน และในเดือนที่ 3 คิดอัตราค่าเช่าให้ส่วนลด 40%, บิ๊กซี ฟรีค่าเช่า 2 เดือนแรก เดือนที่ 3-4 คิดค่าเช่าในอัตรา 50% เดือนที่ 5-6 คิดค่าเช่าในอัตรา 75%”

“ทั้งนี้ เงินลงทุนสำหรับการเลือกซื้อแฟรนไชส์ในโครงการนี้ ตั้งแต่ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ทำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์แต่มีเงินไม่มากก็สามารถเลือกลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการได้ ขณะเดียวกัน กรมได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ร่วมให้สินเชื่อแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินต้นได้แบบสบายๆ ไม่กดดัน”

“โครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานมีอาชีพเป็นของตนเอง สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0-2547-5953 หรือ www.dbd.go.th” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์