ภาพถ่ายทางหลวงเส้นทาง ‘สตูล-มะนัง’ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่จังหวัดสตูล จากกรณีที่กรมทางหลวงชนบทมีการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบทที่มีความงดงาม โดยให้แขวงทางหลวงชนบทแต่ละจังหวัดจัดประกวดภาพถ่ายเส้นทางที่อยู่ในจังหวัดของตนเองเพื่อส่งเข้าประกวดระดับประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยภาพได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศเป็นผลงานของนายณัฐชาติ สัญญพันธ์ ชื่อภาพ “ไม่มีที่สิ้นสุด”

นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานก่อสร้างและสะพานของกรมทางหลวงหลวงที่สอดคล้องกับเส้นทางชมทิวทัศน์ของแต่ละพื้นที่ที่มีความสวยงาม เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง กระจายความเจริญจากเมืองเข้าสู่ท้องถิ่น เป็นเส้นทางที่ผ่านไปในพื้นที่ธรรมชาติสวยงามอุดมสมบูรณ์ และควรได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่ทันสมัยและเข้าถึงประชาชน

นายรักชาติ กล่าวอีกว่า แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูลจึงได้ส่งภาพ “ไม่มีที่สิ้นสุด” ของนายณัฐชาติ เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพแสดงเส้นทาง สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 – บ้านปาล์ม 4 ระยะทางตลอดสาย 25.775 กม. จุดเด่น คือ เป็นเส้นทางหลักที่ทอดยาวผ่าน 3 อำเภอ โดยเริ่มจากอำเภอละงู ต่อกับอำเภอควนกาหลง และไปสิ้นสุดที่อำเภอมะนัง ซึ่ง 2 ข้างทางรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ สวนยางพารา สวนปาล์ม พืชผลไม้ โดยปกติเส้นทางนี้นอกจากจะใช้ในการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร รวมทั้งยังเชื่อมโยงเข้าแหล่งน้ำตก ล่องแก่ง เมื่อสุดทางที่อำเภอมะนังก็ยังไปบรรจบยังจังหวัดตรังได้อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังการประกาศผลการประกวด นายภัทรพนธ์ และนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้เดินทางมาเยี่ยมชมถนนสายดังกล่าวด้วย พร้อมย้ำว่าทุกคนต้องมาสัมผัสความงดงามด้วยตาของตนเอง แล้วจะเห็นว่าเมืองสตูลสวยงามเพียงใด หลังจากนี้จะนำเรื่องราวดีๆ นี้เข้าที่ประชุมของจังหวัด เพื่อต่อยอดในอนาคตด้วยการสร้างจุดเช็คอินให้ผู้ที่สัญจรไปมา รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพ ความประทับใจบนเส้นทางสายนี้ได้ คาดว่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดสตูลที่มีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัส

สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลอันดับที่2 ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว รางวัลอันดับที่ 3 จังหวัดอุดรธานี รางวัลชมเชย เป็นของจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนายณัฐชาติ สัญญพันธ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จะเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้

ที่มา มติชนออนไลน์