การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหากเกิดน้ำท่วม

วันที่ 6 ส.ค เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ออกมาโพสต์เตือนประชาชนถึงการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2561 จะเกิดคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบางแห่งทั่วทุกภาคของประเทศ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนน้ำท่วม
– ปลดเมนสวิตช์ก่อนอพยพ
– ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้น้ำท่วมถึง

 

ขณะน้ำท่วม
– บ้าน 2 ชั้น ควรมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น ปลดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่าง
– บ้านชั้นเดียว งดใช้ไฟฟ้าและย้ายออกจากบ้าน
– อย่าสัมผัสสวิตช์และงดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ
– ควรยืนที่แห้ง สวมรองเท้ายาง
– ห้ามใช้งานปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด

หลังน้ำท่วม
– เครื่องใช้ไฟฟ้าควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญตรวจสอบ แก้ไขให้มั่นใจว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ติดต่อสายด่วน กฟภ. เพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

…………….

ข้อมูล :
– กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA