เอาเงินไปทำเป็นดินปลูกต้นไม้! พาไปดูกระบวนการขจัดแบงก์ดอลลาร์เก่ากัน (ชมคลิป)

ในสหรัฐอเมริกาจะมีขบวนการที่จะนำธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่เก่าและใช้การไม่ได้ ไม่ว่าจะฉีกขาด เปื่อย หรือมีรอยขีดข่วนจนไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งธนบัตรที่หมดสภาพเหลานี้มีจำนวนมาก ซึ่งจะมีการทำการคัดเลือกเพื่อนำธนบัตรเก่าออกจากระบบ แต่ยังทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยกระบวนการที่ใช้คือ การนำไปเข้ากระบวนการทำลายด้วยการฉีกเป็นเส้นๆจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยและดินใช้ทางการเกษตรเราไปดูกระบวนการขั้นตอนที่น่าสนใจนี้กัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์