อ่านด่วน! แจ้งปิดถนนเส้นต่างๆทั่วกรุง รับการประชุมเอซีดี 9 – 10 ตุลาคม นี้

ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit) ณ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” โดยมีประมุขแห่งรัฐ ผู้นำ และผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกเอซีดี 34 ประเทศเข้าร่วม

โดยมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.-19.00 น. และเวลา 20.30 น.-22.00 น. ดังนี้

ถนนพระราม 1
ถนนเพลินจิต (ตลอดสาย)
ถนนสุขุมวิท (แยกใต้ทางด่วนเพลินจิตเเยกอโศก)
ถนนราชดำริ
ถนนเจริญกรุง (แยกสี่พระยา-เฉลิมพันธ์)
ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ศาลาแดง)
ถนนหลานหลวง
ถนนปิ่นเกล้า
ถนนอรุณอัมรินทร์

ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.-10.30 น. และเวลา 17.00 น.-20.00 น. ดังนี้

ถนนพระราม 1
ถนนเพลินจิต (ตลอดสาย)
ถนนสุขุมวิท (แยกใต้ทางด่วนเพลินจิตเเยกอโศก)
ถนนราชดำริ
ถนนเจริญกรุง (แยกสี่พระยา-เฉลิมพันธ์)
ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ศาลาแดง)
ถนนสวรรคโลก
ถนนศรีอยุธยาและทางด่วน