สั่งเชือดครู 4 พันคน เบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่าย ออมสินลุยฟ้องคดี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ส่งรายชื่อ ครู ที่มีหนี้วิกฤตประมาณ 4,000 รายที่เข้าข่ายอาจจะถูกยกเลิกสัญญาและฟ้องคดีให้กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รับทราบแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากไม่ดำเนินการฟ้องร้อง ทางธนาคารก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 157

โดยตลอดช่วง 10 ปีในการดำเนินโครงการนี้ ธนาคารเพิ่งฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ 4,000 รายกลุ่มนี้ ซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับลูกหนี้ครูทั้งหมดกว่า 4 แสนราย หรือคิดเป็นสัดส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล เพียง 1 % เท่านั้น

“ส่งรายชื่อให้ สกสค.เรียบร้อยแล้ว หากไม่ทำอะไรทางธนาคารก็มีความผิดได้ จึงอยากเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชักชวนลูกหนี้กลุ่มนี้ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศให้มาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารโดยเร็ว” นายชาติชายกล่าว

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ทำหนังสือถึงสาขา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ลงวันที่ 18 ก.ค.2561 เรื่องขอให้เร่งแก้ไขปัญหาลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้ค้างชำระ และไม่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยทางธนาคารเร่งรัดให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการยกเลิกสัญญาและฟ้องคดี ให้จบภายในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้