ช่วยเกษตรกร! สั่ง “ลำไย” เกรดเอกับไปรษณีย์ ส่งถึงหน้าบ้าน กิโลละ 60 บาท

วันที่ 20 ก.ค. นายณัฎฐนันท์ สายสุนทรเสถียร หัวหน้าแผนกลูกค้าธุรกิจ ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม ฝ่ายประสานงานสื่อสารมวลชน ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า ในทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ไปรษณีย์ไทย จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการนำผลิตผลลำไยมาช่วยจำหน่าย กระจาย ส่งให้ทั่วประเทศ ปีนี้เริ่มวันที่ 23 ก.ค. ถึง 22 ส.ค. 2561 ในราคาจำหน่ายปลีก กก.ละ 60 บาท หากสั่งเป็นกล่องกล่องละ 250 บาท (ราคาอาจขึ้นลงตามราคารับซื้อหน้าสวน) ชวนชาวนครปฐม และพี่น้องชาวไทย-เทศ ทั่วไทย มาทานลำไยจากไปรษณีย์ ปี 2561