“ปราชญา” จับมือ เซลล์ดีเอ็กซ์ พัฒนาวิจัยตำรับยาสมุนไพร

นายชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท กุยลิ้มฮึ้ง-ปราชญา จำกัดได้กล่าวถึงโครงการร่วมมือวิจัยพัฒนาสมุนไพร ว่าการร่วมลงนามกับบริษัท เซลล์ดีเอ็กซ์ จำกัด บริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อยกระดับการผลิตและพัฒนาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สานต่อ “ปราชญา” เข้าร่วมในโครงการวิจัยร่วมมือวิจัยพัฒนาสมุนไพรกับองค์กรจากภาครัฐ SSIP ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สกว.ซึ่งโครงการวิจัยฯ นี้ใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสามารถตรวจสอบให้รู้ถึงสรรพคุณ ฤทธิ์ยาและประสิทธิภาพของยาสมุนไพรและตำรับยาจีนได้ละเอียดถึงโมเลกุล โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตำรับยาเดิม มุ่งเน้นการสร้างหลักฐานประจักษ์เชิงวิทยาศาสตร์ให้กับสมุนไพร ซึ่งแผนความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาของปราชญาในครั้งนี้สนับสนุนตามนโยบาย Thailand 4.0  เป็นแนวคิดของบริษัทฯ ที่หวังจะพัฒนาสมุนไพรจากธรรมชาติเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมในที่สุด

นายชุติพงษ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแนวโน้มการแข่งขันตลาดสมุนไพรค่อนข้างสูงมาก ปีที่ผ่านมาปราชญาและบริษัทในเครือ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 600 กว่าล้านบาท

ในปีนี้ 2561 ตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ 1000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 20%ซึ่งคาดว่าจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากเจลลี่สมุนไพร ถั่งเช่าและบี-โกจิและสินค้าใหม่ๆอีกหลายชนิด อาทิ สมุนไพรบรรจุขวดเป็นของทานเล่น ชาสมุนไพร แชมพู สบู่ ฯลฯ จะเป็นตัวเสริมให้ยอดขายทะลุเป้าหมายได้

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาการเติบโตและรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าทางด้านแพทย์แผนจีนและตำรับยาจีนด้วยการเตรียมสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพแนวทางแพทย์แผนจีน หรือ Chinese Medical hub บนพื้นที่ 20 ไร่ที่อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี พัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์จีนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพฟื้นฟูแบบครบวงจร มีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้ อบรมแพทย์แผนจีนซึ่งเป็นศาสตร์ทางเลือก คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาทซึ่งคาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี  2563 นี้