เริ่มวันนี้ บัตรสวัสดิการรัฐ ใช้ขึ้นรถไฟฟ้า ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สถานี

เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อความ เกี่ยวกับ การใช้บัตรสวัสดิการ สำหรับใช้บริการรถไฟฟ้า ว่า การเดินทางในระบบรถไฟฟ้า เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 เส้นทาง คือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง – เตาปูน) และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน – บางใหญ่) ซึ่งสามารถใช้เดินทางได้ภายใต้วงเงินค่าโดยสารรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผ่านระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาท/คน/เดือน

บัตรที่ใช้งานโดยสารได้ต้องเป็นแบบใด?

บัตรสวัสดิการฯ จะต้องเป็นแบบ 2 ชิปการ์ด มีสัญลักษณ์รูปแมงมุมด้านหลังบัตร โดยก่อนจะใช้งานผู้ถือบัตรจะต้องนำบัตรมาขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าได้ และเมื่อนำบัตรไปใช้งาน ระบบจะตัดวงเงินในบัตรอัตโนมัติตามอัตราค่าโดยสารจริง

ต้องไปลงทะเบียนที่ใด?

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดให้บริการภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 61 ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร. 02-624-5200

ครม. อนุมัติให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้เกินวงเงิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยเงินส่วนที่เกินจะนำไปหักจากวงเงินในเดือนถัดไป เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น มีวงเงินค่ารถในบัตรเหลือ 15 บาท แต่จะขึ้นรถไฟฟ้าในราคา 42 บาท ก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้เหมือนเดิม โดยส่วนที่เกินมา 27 บาทนั้น จะนำไปหักจากวงเงินค่ารถของเดือนถัดไป