S&P ไม่ต้องปรับตัว เพราะเบเกอรี่ปราศจากไขมันทรานส์มานานแล้ว

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเรื่องการห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบหรือใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นกรดไขมันทรานส์ หรือรู้จักในชื่อ ทรานส์แฟท (Trans Fat) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประเด็นนี้ทางบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ S&P ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเบเกอรี่ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยคุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ของเอสแอนด์พี ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นที่มาของไขมันทรานส์  โดยได้ร่วมมือกับคู่ค้าให้เลิกใช้ไขมันมรานส์ในวัตถุดิบ พร้อมขอหลักฐานยืนยัน นอกจากนั้นยังตรวจสอบสินค้าทุกปี ด้วยเหตุนี้จึงสามารถยืนยันได้ว่า เบเกอรี่ของบริษัท มีปริมาณไขมันทรานส์ 0 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟ หรือเรียกว่า ไม่มีไขมันทรานส์เลย พร้อมระบุข้อมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

“นับตั้งแต่ปี 2549 S&P ตื่นตัวกับเรื่องไขมันทรานส์ เริ่มศึกษาหาข้อมูลและเข้มงวดกับคู่ค้าเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบ กระทั่งปัจจุบันทุกผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมันทรานส์ หรือ ปริมาณไขมันทรานส์ 0 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟ ขณะเดียวกันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ได้ทำการตรวจสินค้าทุกๆ ปี มาอย่างต่อเนื่อง”

คุณกำธร กล่าวต่อว่า ในส่วนของต้นทุนการผลิตทาง S&P ไม่กระทบแต่อย่างใด เพราะเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยมานานแล้ว และยืนยันว่าปีนี้จะไม่มีการขึ้นราคาสินค้าอย่างแน่นอน