กระทรวงการคลัง ไฟเขียวแบงก์ออมสินฟ้องครูเบี้ยวหนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึงกรณีปัญหาหนี้ครู ว่า ธนาคารออมสินได้รายงานเรื่องดัวกล่าวให้รับทราบแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือไปหลายมาตรการ ดังนั้นหากลูกหนี้ครูรายไหนมีปัญหา ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าคลังจะไม่ต้องการดำเนินการเช่นนี้ เพราะการฟ้องร้องข้าราชการครู จะทำให้ครูเสียสภาพการเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตาม ครูที่ออกมาเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นครูที่เกษียณอายุแล้ว จึงไม่น่ากระทบต่อการฟ้องร้องของธนาคารแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินได้รายงานว่าที่ผ่านมา มีมาตรการช่วยเหลือการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครูที่มีการชำระหนี้ดี ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย 1-2% ทำให้ภาระการชำระหนี้ต่องวดลดลง รวมถึงปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครูที่มีปัญหา ด้วยการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี และลดอัตราดอกเบี้ยให้น้อยลง ตามความสามารถในการผ่อนชำระของครูแล้ว

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารออมสินมีลูกหนี้ครูจำนวน 4.5 แสนราย มีการผ่อนชำระดี 4 แสนราย และมีหนี้ครูที่ไม่สามารถชำระได้ หรือเป็น เอ็นพีแอล 2-3 หมื่นรายเท่านั้น ซึ่งออมสินอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้ว สำหรับกลุ่มครูที่ออกมาเรียกร้องอาจจะยังไม่รู้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งออมสินมีหน้าที่ดูแลลูกค้าทุกรายที่มีปัญหาให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ออกหนังสือเวียนให้กับกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน ธนาคารออมสินทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการฟ้องคดีกับลูกหนี้สินเชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามขั้นตอนของธนาคาร โดยแบ่งการดำเนินการลูกหนี้เป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกหนี้ที่มีทวงถามและบอกเลิกสัญญา ให้เร่งดำเนินการฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จในเดือนก.ค. ส่วนลูกหนี้ที่ยังยกเลิกสัญญาเงินกู้ ให้เร่งยกเลิกสัญญาและฟ้องคดีให้แล้วเสร็จในเดือนส.ค.

และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือทวงถาม หรือยกเลิกสัญญา ให้มีการตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการฟ้องคดีให้ครบถ้วน เพื่อยกเลิกสัญญาภายในเดือนก.ค.นี้ เพื่อเตรียมฟ้องร้องในเดือนส.ค.ต่อไป

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์