“ไขมันทรานส์”เรื่องใหญ่วันนี้! S&P เบเกอรี่ระดับประเทศ ตั้งโต๊ะแถลงด่วน

ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิต เบเกอรี่และอาหารของประเทศ นั้น

ล่าสุดสื่อมวลชนทุกแขนง ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดงานสัมภาษณ์กลุ่มประเด็น “S&P กับการใช้ไขมันทรานส์” โดยมี คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 -13.00 น. ณ ร้านเอส แอนด์ พี เฮดควอเตอร์ (อิตัลไทย ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)

 ส่วนรายละเอียดในการชี้แจงครั้งนี้จะเป็นอย่างไร “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” จะรวบรวมมานำเสนอต่อไป