มะลิกรุ๊ป ยืนยันผลิตภัณฑ์ไม่เข้าข่ายตามประกาศ สธ. ผู้บริโภควางใจได้

หลังเว็บไซต์ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย “อาหารที่มีไขมันทรานส์” ในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 180 วัน โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ากรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทางเพจ Mali Club ได้ออกมายืนยันว่า

“ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เข้าข่ายและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภควางใจได้ค่ะ

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ หรือ กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย นั้น นมตรามะลิขอยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เข้าข่ายและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภควางใจได้ค่ะ”

อ้างอิง: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF

 

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน…

โพสต์โดย Mali Club เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018