เลี้ยงแล้วรวย! ชาวนายากจนผันตัวเพาะพันธุ์อัลปากา รายได้พุ่งจากหมื่นเป็นแสน

China Xinhua News รายงานว่า หลิวเสวี่ยหลง ชาวนาหมู่บ้านผิงหลี่ อำเภอหยางฉวี่ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ประเทศจีน ร่ำรวยจากการเลี้ยง อัลปากา จากที่ในอดีต ครอบครัวของนายหลิวมีอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าวโพดและมันฝรั่ง มีรายได้ทั้งปีเพียง 6,000 หยวน หรือ 30,000 บาท แต่ปัจจุบัน นายหลิวมีรายได้จากการเลี้ยงอัลปากาที่เดือนละ 3,000 หยวน หรือ 15,000 บาท

เพาะพันธุ์ อัลปากา ชาวนา

จุดเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงอัลปากาของนายหลิวเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านในหมู่บ้านผิงหลี่เริ่มเพาะพันธุ์อัลปากาอัลปากาที่ได้มาจากออสเตรเลีย โดยได้กำไรจากการเพาะพันธุ์ลูกอัลปากา ขนอัลปากา และการท่องเที่ยว ทำให้ตอนนี้ครอบครัวยากจนกว่า 30 ครัวเรือนในหมู่บ้านผิงหลี่เริ่มหลุดพ้นจากความยากจนโดยได้รับค่าจ้างรายเดือนที่ประมาณ 2,000 หยวน หรือ 10,000 บาท

เพาะพันธุ์ อัลปากา ชาวนา

ที่มา ข่าวสดออนไลน์