เทสโก้ โลตัส ผนึก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ปั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตอบโจทย์ยุค 4.0

11 กรกฎาคม 2561 — เทสโก้ โลตัส เผยกลยุทธ์พัฒนาบุคคลากร ผนึก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย สร้างโปรแกรมพัฒนาพนักงานทั่วประเทศผ่านนวัตกรรมเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละบุคคลหรือ Personalised Learning ตอบโจทย์ทั้งแรงงานและองค์กรยุค 4.0 พร้อมขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์  ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ธุรกิจของเทสโก้ โลตัสมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และทัศนคติที่ไม่เหมือนเดิมของบุคลากรรุ่นใหม่ ทำให้เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการใช้วิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานยุค 4.0 ใน 3 เรื่องหลักคือ 1. Personalisation การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล 2. Ownership การรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถกำหนดและควบคุมสิ่งที่ตนเองเลือก และ 3. Flexibility มีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจในยุค 4.0 ที่ต้องการ agility หรือ ความว่องไวในการปรับตัวและเปลี่ยนทิศทางเพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ได้ด้วย เทสโก้ โลตัส จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่งในประเทศไทย กล่าวคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ มีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบ Personalised Learning ผ่านโครงการ Learning Dollars”

“โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บางหลักสูตรมีจำนวนพนักงานสมัครเข้ามาเรียนมากกว่าที่รองรับได้ 3-4 เท่าตัว หลังจากที่เราได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และได้ขยายความร่วมมือกับอีก 3 มหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสในเข้าเรียนรู้เช่นกัน โดยโครงการ Learning Dollars แตกต่างจากโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานขององค์กรทั่วๆไป ด้วยการที่เราให้วงเงินพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำไปใช้เป็นค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ตามที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง หากเงินจำนวนที่ได้รับไม่พอ ก็สามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม ตามแผนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน หลักสูตรที่เปิดให้สมัครมีความหลากหลาย ตั้งแต่ Micro MBA ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี และหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ classroom learning และ e-learning

นอกจากพัฒนาทักษะในการทำงานแล้ว ยังมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น พัฒนาการเป็นผู้นำ การคิดเป็นแบบระบบ การบริหารความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน หลักสูตรที่น่าสนใจที่เกิดจาการพัฒนาร่วมกันระหว่างเทสโก้ โลตัส และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 แห่ง อาทิ Micro MBA, Design Thinking, Infographic Thinking ,  Mind Mapping, Appreciative Inquiry (สุนทรียสาธก), Improving Yourself & Personal Effectiveness, High Impact Business Presentation, Wealth Management (วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต), Experience Learning เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

นางอรกานดา กล่าวทิ้งท้ายว่า “หัวใจของการรับมือกับความท้าทายของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต คือ พนักงานและองค์กรต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ ฉะนั้น การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานต้องไม่มีวันหยุดนิ่ง เทสโก้ โลตัส ในฐานะองค์กรที่มีการจ้างงานพนักงานประจำและชั่วคราวกว่า 50,000 คน ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกเจนเนอเรชั่น โดยต้องตอบโจทย์ความต้องการของแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์องค์กรด้วย เพื่อที่พนักงานจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพแรงงานของไทยโดยรวมด้วย”