“นายกฯ” ชวนคนไทยดื่มน้ำประปาแทนน้ำขวดราคาแพง แนะเด็กนักเรียนอย่าฟังคำบิดเบือน-คิดถึงอนาคต

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2559 เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
โดยก่อนการเข้าประชุม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำโครงการ “84 ฝาย ถวายราชินี”
นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะให้มีการจัดทำฝายขนาดเล็กทั่วประเทศ เพราะฝายมีหน้าที่เก็บความชุ่มชื้นให้แก่ป่า อีกทั้งเราทุกคนต้องรวมกันปลูกป่าเนื่องจากตอนนี้มีภูเขาหัวโล้นจำนวนมาก ต้องช่วยกันสร้างร่มเงาให้ป่าไปพร้อม ๆ กัน
จากนั้นนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวงนำตัวแทนสถาบันการศึกษาและกลุ่มนักเรียนเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำในสถาบันการศึกษา “Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่ 5” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรน้ำและสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่า
สำหรับโครงการดังกล่าวมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้ว 15 โรงเรียน โดยการประปานครหลวงจะให้ทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนละ 10,000 บาท นอกจากนี้หากเป็นโรงเรียนอนุรักษ์น้ำดีเด่นที่มีแผนการรณรงณ์ที่น่าสนใจ จะได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาท
พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทดสอบดื่มน้ำจากน้ำประปา พร้อมกันนั้นได้เชิญชวนให้คนไทยหันมาดื่มน้ำประปาแทนน้ำบรรจุขวดที่มีราคาแพง เพราะน้ำประปาไทยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นน้ำที่สะอาดได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมว่า ขอให้เป็นเด็กดี หาตนเองให้เจอว่าอยากจะเรียนรู้อะไร เลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการและอย่าไปฟังคำบิดเบือน ต้องไตร่ตรองว่าสิ่งที่ฟังมาถูกหรือไม่ คิดถึงอนาคตได้แล้ว เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ