กระทรวงคลังยันไม่เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ ลั่นเหมาะสมแล้ว

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการที่มาลงทะเบียนกับรัฐบาลจำนวน 11.4 ล้านคน โดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินให้การขึ้นรถไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งวงเงินจำนวน 500 บาท เดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้วที่ใช้ทั้งขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้า ผ่านบัตรแมงมุมที่กรมบัญชีกลางออกให้

ปัจจุบันมีผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.3 ล้านใบ ในเขต 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ถือบัตรสวัสดิการแมงมุมที่สามารถใช้ขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้าร่วมกันได้

อย่างไรก็ตาม น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า เพื่ออำนายความสะดวกกับผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในส่วนของวงเงินที่ใช้สำหรับการเดินทาง หากมีการใช้เกินวงเงินที่กำหนดไว้ จะให้ใช้ได้เกิน 1 ครั้ง โดยจะนำไปหักกับยอดวงเงินของเดือนถัดไป