แห่ขอไลเซนส์เดินรถเชื่อมสนามบินทั่วประเทศ ขนส่งตั้งเป้าปีนี้ เปิดให้บริการครบ 34 สนามบินพาณิชย์

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ว่า ขบ.เร่งที่จะขยายการเปิดเส้นทางเดินรถเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อจากสนามบิน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการเดินรถเอกชนจำนวนมากยื่นเสนอขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถโดยสาร เส้นทางประจำทางเชื่อมต่อจากสนามบินไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ครอบคลุมสนามบินพาณิชย์ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันครบทั้ง 34 แล้ว

โดยบางสนามบินมีการขออนุญาตเดินรถมามากกว่า 1 เส้นทาง เพราะมีจุดหมายปลายทางที่ต่างกัน เช่น เส้นทางสนามบิน-สถานีขนส่งภายในตัวเมือง, สนามบิน-แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เบื้องต้นให้อายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 7 ปี

สำหรับรถที่นำมาให้บริการมีทั้งรถ มาตรฐานใหม่ หรือไมโครบัส ซึ่งเป็นรถปรับอากาศ 20 ที่นั่ง และรถร้อย ซึ่งเป็นรถเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เช่น รถคอกหมูของจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ในอนาคต ขบ. อาจจะมีการปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารที่วิ่งเชื่อมสนามบิน โดยอาจจะกำหนดให้มีการจัดพื้นที่ว่างภายในบริเวณไว้ สำหรับให้ผู้โดยสารสามารถวางสัมภาระ เช่น กระเป๋าเดินทางได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการรถโดยสาร รวมทั้งยังเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ไม่ต้องใช้บริการรถแท็กซี่สนามบิน ซึ่งมีการคิดค่าโดยสารในอัตราที่สูงโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เป็นต้น

“กระทรวงคมนาคม มีนโยบายว่า สนามบินพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ จะต้องมีรถโดยสารสาธารณะวิ่งให้บริการประชาชนให้ครบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยขณะนี้ทยอยเปิดให้บริการไปแล้ว 50% มั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้จะเปิดเดินรถวิ่งเชื่อมต่อสนามบินได้ครบทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศแน่นอน” นายสนิท กล่าว

และว่า สำหรับบริการเดินรถโดยสารเชื่อมสนามบินเส้นทางใหม่ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ ได้แก่ เส้นทางสนามบินอุดรธานี นครศรีธรรมราช สุโขทัย ตราด และ อ.สมุย จ.สุราษฏร์ธานี โดยในส่วนของสมุยนั้น ขบ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์แล้ว

สำหรับ 34 สนามบินพาณิชย์ที่ ขบ. จะเปิดให้บริการโดยสารเชื่อมสนามบิน ประกอบด้วย สนามบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด จำนวน 6 แห่ง, กรมท่าอากาศยาน จำนวน 24 แห่ง, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด จำนวน 3 แห่ง และกองทัพเรือ จำนวน 1 แห่ง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์