ธ.แห่งประเทศไทย เปิดตัวธนบัตร 500 และ 1,000 บาท รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 ฉบับจริง

ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ธนบัตรใบละ 500 และ 1,000 บาท รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10

ใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ ที่ไม่มีในธนบัตรแบบอื่น

ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.นี้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งเครื่อง ATM ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

#แบงก์ชาติ #ธนบัตรแบบ17