ฟันแล้ว! ก.ล.ต.ลงดาบ 8 กก.เนชั่นฯ ขาดความน่าไว้วางใจบริหารงาน มีผลทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้สื่อข่าวว่า ก.ล.ต.ขอแจ้งว่า บุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1. นายปกรณ์ บริมาสพร 2. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ 3. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 4. น.ส.เขมกร วชิรวราการ 5. นายพนา จันทรวิโรจน์ 6. นางสาวดวงกมล โชตะนา 7. นายเสริมสิน สมะลาภา 8. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น สืบเนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 พนักงานอัยการได้มีความเห็นและคำสั่งฟ้องบุคคลทั้ง 8 ราย ในฐานะกรรมการของเนชั่นไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมและห้ามผู้ถือหุ้นบางรายออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยพนักงานอัยการได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาจากการดำเนินการของ ก.ล.ต. ในการกล่าวโทษนายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัทเนชั่นและประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนธันวาคม 2558 เป็นส่วนหนึ่งในคำฟ้องด้วย

การดำเนินการของพนักงานอัยการ จึงเป็นผลให้บุคคลทั้ง 8 ราย มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท[1] ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยบุคคลทั้ง 8 รายจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดี

ทั้งนี้ กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการกับผู้ที่ ก.ล.ต. มิได้กล่าวโทษโดยตรง และเป็นผลสืบเนื่องจากการสั่งฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ ก.ล.ต. จึงต้องใช้เวลาในการประสานงานกับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร รวมทั้งหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย โดยการวินิจฉัยกรณีนี้ สืบเนื่องจากการสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ

 

ที่มา มติชน