NAVY SEAL จับมือ US Pacific Command ช่วยถ้ำหลวงฯ

ชุดช่วยเหลือและค้นหา ฯ (NAVY SEAL) ร่วมวางแผนในการเดินสำรวจหาทางเข้าถ้ำจากช่องทางด้านบนพื้นดินกับทหารอากาศจากสหรัฐอเมริกา (อยู่ในชุดปฏิบัติการร่วมของ US Pacific Command:USPACOM)

พร้อมดำเนินการติดตั้งมอนิเตอร์ – เครื่องอุปกรณ์รับส่งคลื่นสัญญาณ โดยใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยาทางทหารของสหรัฐฯ ที่โคจรอยู่เหนือน่านฟ้าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ปฏิบัติภารกิจสแกนภูเขาถํ้าหลวง – ขุนนํ้านางนอน

ซึ่งการสแกนจะออกมา เป็นรูปแบบระบบ Infrared 3D หากพบกลุ่มผู้ประสบภัยฯ จะแสดงผลเป็นรูปคน และจะลงมือเจาะที่บริเวณจุดนั้นเพื่อทำการเข้าช่วยเหลือทันที

 

ชุดช่วยเหลือและค้นหา NAVY SEAL ได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งขึ้นเขาร่วมกับชาวบ้าน เพื่อหาช่องทางอื่นที่อาจเข้าถึงตำแหน่งที่คาดว่าผู้ประสบภัยฯ อยู่