วัด จ.พิษณุโลก ช่วยเกษตรกรซื้อสับปะรดแจกชาวบ้านวันพระอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่วันพระสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยซื้อสับปะรดจากต.วังนกแอ่น อ.วังทอง มาแจกชาวบ้านในตำบลหัวรอ จำนวน 5 ตัน สำหรับวันพระวันนี้โดยพระวัดโพธิญาณ และญาติโยมตำบลหัวรอ ได้เดินทางไปที่บ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง ไปช่วยเกษตรกร ตัดสับปะรดในไร่ และช่วยซื้อจากหลาย ๆ ราย รวมจำนวน 11 ตัน มาแจกให้กับชาวบ้านตำบลหัวรอในวันนี้

หลังจากเสร็จพิธีทำบุญบนศาลาการเปรียญในเวลาประมาณ 08.30 น. วัดโพธิญาณ ได้ออกประกาศเสียงตามสายเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ม.4 ม.5 ตำบลหัวรอ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงวัด ให้มาช่วยรับสับปะรดไปแบ่งกันรับประทาน วัดได้ไปช่วยซื้อมาจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จากต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ไม่สามารถขายสับปะรดได้ ต้องปล่อยเน่าคาสวน มีชาวบ้านที่มาทำบุญนำกลับไปคนละ 2-3 หัว อีกจำนวนหนึ่งก็มอบเงินสมทบให้กับเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณไปร่วมซื้อสับปะรดจากเกษตรกรอีก และคาดว่าจะแจกหมดในวันนี้

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ กล่าวว่า วันพระสัปดาห์ก่อนช่วยซื้อมา 5 ตัน และแจกชาวบ้านหมดในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง วันพระนี้ได้ชักชวนชาวบ้านและพระ ขึ้นไปช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในอ.วังทอง อีก ต้องไปช่วยกันตัดด้วย เพราะถ้าเกษตรกรตัดเอง ก็ต้องเสียเงินค่าจ้างตัดอีก วันนี้ช่วยซื้อมาหลายเจ้า เจ้าละ 100-200 กิโลกรัม รวมจำนวน 11 ตันแบ่งให้วัดโพธิญาณแจก 5.5 ตัน และให้วัดบึงกระดานแจกญาติโยมที่จะมาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุดอีก 5.5 ตัน

ที่มา มติชนออนไลน์