คลังยืนกรานนายกฯ สั่งเข็นภาษีที่ดิน ใช้ให้ทัน 1 ม.ค. 2562 ไม่เปลี่ยนแปลง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเผยว่า ยืนยันว่าการออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังบังคับใช้ตามเป้าหมายเดิมในวันที่ 1 ม.ค. 2562 ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเรื่องนี้ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็บอกว่าเป็นกฎหมายที่ดี และต้องการผลักดันให้ผ่านการพิจารณาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลชุดนี้

สำหรับการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่าได้มีการพิจารณาเรื่องค้างและข้อสังเกตต่างๆ ของ กมธ. ซึ่งยังไม่ได้สรุปว่าจะส่งร่างเข้า สนช.วาระที่ 2 และ 3 เมื่อไรเพราะยังมีเวลาการพิจารณาไปถึงสิ้นเดือนก.ค.นี้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณากันไม่แล้วเสร็จ ตามหลักการก็สามารถขยายเวลาต่อไปได้อีก หลังจากมีการขยายเวลาไปแล้ว 7 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการออกพ.ร.บ.ภาษีที่ดินต้องมีการพิจารณารายละเอียดกันมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานการเก็บภาษีใหม่ และมีผลกระทบต่อประชาชนผู้เสียภาษีจำนวนมาก ดังนั้นการพิจารณาจะออกมาใช้ก็ต้องดูความพร้อมของทุกๆ ฝ่ายประกอบกันด้วย โดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นที่ต้องมีการเข้าไปพื้นที่เพื่อไปสำรวจรายละเอียดของพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้หากไม่มีกฎหมายออกมาชัดเจน ก็ทำให้ท้องถิ่นมีอุปสรรคในการเข้าไปสำรวจ และอาจถูกขัดขวางจากประชาชนหรือเจ้าของพื้นที่ได้

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ล่าสุด คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาข้อเสนอแนะต่อร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อปลายเดือนพ.ค.ผ่านที่มา เพื่อให้กลับไปพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยมีประเด็นคือไม่ต้องการให้เป็นภาระกับประชาชน มีความเป็นธรรมทำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องยอมรับได้ในทางปฏิบัติ และการใช้กฎหมายต้องไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจ และกฎหมายไม่ควรซับซ้อนจนทำให้ผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจ จนส่งผลให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กมธ. ต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไป