ผู้ผลิตให้ทำใจ!อีก 2 ปีกว่าราคาสับปะรดสูงอีกครั้ง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวถึงปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำในขณะนี้ว่า ช่วงที่ผ่านมา ได้เข้าหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยส่งสัญญาณมาตลอดถึงภาวะการส่งออก อาจเจอปัญหาแข่งขันไม่ได้กับประเทศผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดแปรรูปรายใหญ่ อย่างอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในการส่งออกตลาดโลก รวมถึงไปสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งปีนี้อินโดนีเซีย มีผลผลิตสูงทุกปี 300% และอียูยังไม่ตัดการให้สิทธิทางภาษี (จีเอสพี) จึงเสียภาษีนำเข้าอียูต่ำกว่าไทย 3.5% ขณะที่ฟิลิปปินส์ ยังได้จีเอสพีพลัส ภาษีนำเข้าถึงต่ำกว่าไทย 18.5%

ขณะที่ผู้ส่งออกไทยยังเจอปัญหาต้นทุนกระป๋องและค่าแรงงานสูง เงินบาทแข็งค่ากว่าปีก่อน 2-3 บาท ทำให้การกำหนดราคาส่งออกสูงกว่า 2 ประเทศนี้มาก และสมาคมยังไม่ได้รับการประสานให้เข้าหารือแก้ปัญหาสับปะรดกับหน่วยงานใด

สำหรับตลาดส่งออกนั้น ยังส่งออกได้ แต่ปริมาณจะไม่สูงกว่าปีก่อน ในส่วนการรับซื้่อผลสับปะรดสดนั้น ทุกโรงงานผู้ผลิตได้มีการทำสัญญารับซื้ออยู่แล้วแม้ว่ากำลังผลิตจะเต็มก็ต้องรับซื้อตามสัญญาที่ทำไว้ ส่วนสับปะรดที่ล้นเป็นปัญหาคือเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เมื่อผลผลิตดีกว่าปกติ และโรงงานไม่อาจรับซื้อรายที่ไม่ได้ทำสัญญาไว้ จึงเกิดปัญหาราคาตกต่ำ

ที่มีการร้องขอให้ผลักดันการส่งออกเพิ่มเติมนั้น จากภาวะแข่งขันด้านราคาตลาดโลกสูง คงไม่ใช่เรื่องง่าย และโดยปกติเมื่อสับปะรดเกิดปัญหาก็จะใช้เวลา 2 ปีกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ข้อเสนอในการแก้ปัญหาและรองรับฤดูกาลใหม่ต่อรัฐบาล คือ ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้รับรู้ผลผลิตที่แท้จริง100% เพื่อนำมาวางแผนขายและส่งออกให้ได้พอดี

ที่มา มติชนออนไลน์