ปตท. ควัก 500 ล้าน อุ้มแอลพีจีภาคครัวเรือนถึงสิ้นปี บรรเทาผลกระทบประชาชน

นายมุนินทร์ ไตรภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ปตท. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน โดยให้รักษาระดับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) อยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมอย่างต่อเนื่อง และมีมติต่ออายุโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพขายอาหารขนาดเล็ก (หาบเร่ แผงลอย) ลดลงถังละ 38 บาท จาก 363 บาทต่อถัง 15 กก. เหลือ 325 บาทต่อถัง จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561 คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ 395,544 ราย โดย ปตท. จะเป็นผู้อุดหนุนการลดราคาคิดเป็นวงเงิน 500 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ในการดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกแอลพีจีภาคครัวเรือน

“ปตท. ได้ช่วยเหลือประชาชนในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกแอลพีจีภาคครัวเรือน แก่ผู้มีรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2561 ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วภายในกรอบวงเงิน 250 ล้านบาท” นายมุนินทร์ กล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์