ครบุรีหันปลูก “ทุเรียน” แทนอ้อย-มัน รัฐหนุนเกษตรกรทำแปลงใหญ่

นครราชสีมา – นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและสวนผลไม้ต่างๆ ของอำเภอครบุรี ที่บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี ว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเริ่มหันมาเพาะปลูกผลไม้เพื่อจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งให้ผลผลิตที่ดีมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ ขนุน รวมถึงผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด ถือเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตพืชไร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย และมันสำปะหลังนั้น มีราคาผันผวนไม่แน่นอน บางปีตกต่ำอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ดังนั้น การหันมาปลูกผลไม้ที่ตอนนี้ได้ผลดี จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านต่อไปในอนาคต

ทางด้าน นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี กล่าวว่า การปลูกไม้ผลในพื้นที่ อ.ครบุรี เริ่มเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย โดยเฉพาะทุเรียน หลังจากเกษตรกรผู้เริ่มต้นประสบความสำเร็จ มีผลผลิตออกจำหน่ายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จนทำให้ผลผลิตที่มีอยู่จำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ทำให้ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอครบุรี พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากเดิมที่มีอยู่เพียงประมาณ 200 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,700 ไร่ และในปีนี้มีทุเรียนที่สามารถพร้อมให้ ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 30 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานเกษตร อำเภอครบุรี ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกทุเรียนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปของทุเรียนแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแล้ว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด