แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ. สงขลา เดินหน้ารับซื้อกุ้ง บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะราคาตกต่ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่าความหวังของพี่น้องเกษตรกรไทยขึ้นอยู่กับการขายผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ราคาดีเพื่อนำเงินที่ได้มาจุนเจือครอบครัวและใช้หนี้ที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูกที่ได้ลงทุนลงแรงไว้ตลอดช่วงการเพาะปลูกบางคนปลูกเสร็จก็ขายเองบางคนก็อาศัยพ่อค้าคนกลางรายได้ของเกษตรกรในแต่ละปีจึงไม่แน่นอนด้วยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกมากมายและในยามที่ผลิตผลมีมากมายจนล้นตลาดย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าตกต่ำลงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องเข้ามาจัดกระบวนการช่วยเหลือหาช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที

ทั้งนี้ ไม่ต่างกับคุณกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาที่มีสมาชิกมากกว่า 600 ราย  ที่ประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำได้ประสานขอความช่วยเหลือจากสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและแม็คโครสาขาหาดใหญ่อย่างเร่งด่วน ในการช่วยรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรโดยตรงในช่วงที่มีปัญหา เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ตัน พร้อมจัดงานเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย ต่อลมหายใจเกษตรกรภายใต้โครงการ แม็คโครคัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการหันมาบริโภคกุ้งกันมากขึ้น โดยมีคุณดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณกาจบัณฑิต ในวัย 54 ปี เล่าว่าก่อนจะมายึดอาชีพเลี้ยงกุ้ง เคยทำนาปลูกข้าว และประมงพื้นบ้าน กระทั่งปี 2530 จึงเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแทน  โดยมองว่ากุ้งคือ สัตว์เศรษฐกิจที่ทำเงินดี ตลาดมีความต้องการสูง คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน จึงตัดสินใจเลิกทำนาหันมาขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง แรกๆ เลี้ยงกุ้งกุลาดำ แต่เกิดโรคระบาด ประกอบกับเลี้ยงค่อนข้างยาก ใช้เวลาเลี้ยงนาน 90 – 180 วัน จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแทนเพราะเลี้ยงง่ายกว่า ใช้เวลาน้อย ปัจจุบันขยายเป็นฟาร์มกุ้งขนาด 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บ่อกุ้งของผมเป็นบ่อกุ้ง 3 . คือ น้ำสะอาด บ่อสะอาด ลูกกุ้งสะอาด  โดย 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลี้ยงเป็นน้ำดี อีก 25 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกกุ้ง ฉะนั้นกุ้งไม่อยู่กันแออัด ระยะเวลาการเลี้ยง 60 – 120 วัน  กุ้ง 1 กิโลกรัม เฉลี่ยจำนวน 50 – 55 ตัว

คุณกาจบัณฑิตเล่าต่อว่าที่ผ่านมาจะขายกุ้งให้กับพ่อค้าคนกลางบางครั้งถูกกดราคาจนขาดทุนบางครั้งก็ถูกตลาดกำหนดราคาแทนที่จะได้กำหนดราคาเองมีความรู้สึกท้อแท้เคยไปประท้วงไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้รับความช่วยเหลือบ้างกระทั่งล่าสุดประสบปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำลงก็ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากแม็คโครสำนักงานประมงและสำนักงานพาณิชย์ที่มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนซึ่งถือเป็นความโชคดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาที่ได้พบกับทีมงานแม็คโครสาขาหาดใหญ่ซึ่งมีความมุ่งมั่นเดียวกันคือคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อผู้บริโภคมาช่วยส่งเสริมให้คนกินกุ้งในประเทศที่มีความสดใหม่คุณภาพดีสารอาหารครบภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ไม่เอาเปรียบเกษตรกรช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มีอาชีพอย่างยั่งยืน

ทุกเช้า ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาจะส่งกุ้งสดๆ มายังแม็คโคร โดยจะไม่ใช้กุ้งแช่แข็งหรือกุ้งค้างคืน เพื่อให้ลูกค้าของแม็คโครมั่นใจว่าได้รับกุ้งคุณภาพดี สดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์มจริง ๆ โดยแม็คโครจะรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจำนวนประมาณ 1 ตันต่อสัปดาห์ จนกว่าราคากุ้งจะกลับสู่สภาวะปกติ