“Innovation” ต่อยอด SMEs ไทย แข่งขันได้ในตลาดโลก

by Creativeart/Freepik

แม้การก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในวันนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทว่าจะให้ยั่งยืนอยู่ตลอดรอดฝั่งกลับเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย ด้วยเพราะภาวะแข่งขันสูงขึ้นๆ การลอกเลียนแบบสินค้าทำได้เพียงแค่กะพริบตา วิธีทางออกจึงต้องอาศัยสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจหรือสินค้า และนี่จึงเป็นเรื่องที่เอสเอ็มอีไทยต้องฉุกคิดและนำมาปฏิบัติ

นวัตกรรม” (Innovation) เป็นอีกหนึ่งทางออกอันจะส่งผลไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งในวันนี้หลายๆ หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญ ปลุก SMEs ทั้งหน้าเก่าและคนรุ่นใหม่ให้หันมองนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว

ปลุกเอสเอ็มอีไทย ใส่นวัตกรรมให้ธุรกิจ

SME Thailand Inno Awards 2018 โครงการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเอสเอ็มอี ที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ปลุกเอสเอ็มอีให้ลุกขึ้นมาสู้กับภาวะการแข่งขันเพื่อให้ตนเองก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยโครงการนี้ดำเนินมา 7 ปีแล้ว โดยนิตยสาร SME Thailand จับมือร่วมกับธนาคารกสิกรไทย

นายวินัย วิโรจน์จริยากร และนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

เรามุ่งหวังส่งเสริมนวัตกรรม และต้องการให้ผู้ประกอบการนำเรื่องนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า กับตัวสินค้า หรือในกระบวนการภายใน เพื่อให้เอสเอ็มอีมีความทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ และสามารถแข่งขันในตลาด รวมไปถึงต่อสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ด้วยคุณวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูล่าร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand และสื่อต่างๆ ในเครือ กล่าว

คุณวินัย ยังเล่าย้อนไปเมื่อครั้งจัดโครงการประกวดปีแรกๆ สิ่งที่มองเห็นปัญหา คือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะเอสเอ็มอีนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ จนกลายเป็นความรู้สึกที่ยากจะเข้าถึง

พอก้าวมาสองสามปี เอสเอ็มอีเข้าใจคำว่าอินโนเวชั่นมากขึ้น รู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวและยากเกินไป อย่างแม้แต่การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า นี่ก็เรียกว่านวัตกรรมแล้ว พอเอสเอ็มอีเริ่มเข้าใจ ยอดผู้เข้าประกวดจึงเพิ่มขึ้นทุกปี มีเอสเอ็มอีหน้าใหม่ๆ ที่ใช้อินโนเวชั่นจริงๆ เกิดขึ้น อย่างในปีนี้มีผู้สนใจเข้าประกวดแล้วกว่า 100 ผู้ประกอบการ

แตกต่าง สร้างสรรค์ อินโนเวชั่นต้องมี

ทั้งนี้ คุณสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมกับเอสเอ็มอี ซึ่งธนาคารกสิกรไทย ได้เล็งเห็นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

กสิกรไทย เป็นธนาคารที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเบอร์หนึ่งมาโดยตลอด และการจะทำให้ผู้ประกอบการมีอินโนเวชั่นคือสิ่งสำคัญมาก งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เอสเอ็มอีสร้างความแตกต่างและมียอดขายอย่างก้าวกระโดด และหากไม่มีสิ่งนี้ การแข่งขันก็จะแย่ลงเรื่อยๆ ผมว่าปัจจุบันในเรื่องการพัฒนาอินโนเวชั่นเห็นมากขึ้น

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ยังกล่าวถึงข้อมูลของ สวทน. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2560 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 0.78 เปอร์เซ็นต์ ของ GDP ประเทศ หรือประมาณ 113,527 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 การลงทุนด้านการวิจัย จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของ GDP โดยในจำนวนนี้เป็นภาคเอกชนมากถึง 73 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มการทำวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

อุตสาหกรรมอาหารมีการลงทุนในนวัตกรรมมากที่สุด แต่งานวิจัยยังจำกัดอยู่ที่องค์กรขนาดใหญ่ไม่ใช่เอสเอ็มอี เพราะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพียง 0.17 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเอสเอ็มอีทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ อันเนื่องด้วยเหตุผลต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่กระนั้นเอสเอ็มอีก็ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น โดยในช่วง 5 ปีมานี้ภาคเอกชนมีการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 35 เปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและองค์กร

ตามออนไลน์ให้ทัน โตได้ถ้าใส่นวัตกรรม

จุดอ่อนของเอสเอ็มอีคือรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่ดีมากนัก เชลไลฟ์ต่ำ ขาดอินโนเวชั่น สินค้าทำออกมาก็ลอกเลียนแบบง่าย เมื่อเกิดการแข่งขันแบบนี้ สุดท้ายไม่มีใครโต ซึ่งวันนี้สัญญาณดีขึ้น คนเห็นอินโนเวชั่นเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น ซึ่งกสิกรเองก็เตรียมพร้อมในด้านความช่วยเหลือ โดยส่วนสินเชื่อพยายามพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและอีกหลายภาคส่วนเพื่อให้เอสเอ็มอีได้เข้าถึงอินโนเวชั่น อันนำมาสู่การพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง อย่างความร่วมมือที่เกิดขึ้นในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2018 ก็จะส่งผลให้เอสเอ็มอีเกิดการต่อยอดได้ ซึ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลจะส่งผลในด้านกำลังใจ ส่วนเรื่องขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจอันนี้สามารถทำได้ง่ายขึ้น

คุณสุรัตน์ ยังกล่าวถึงสัดส่วนลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีของธนาคารประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และที่เหลือกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งกลุ่มหลัก ได้แก่ เทรดดิ้ง ทำธุรกิจซื้อมาขายไป

เอสเอ็มอีปีนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัวมากขึ้น จากกำลังซื้อภาครัฐที่น่าจะมีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองว่าในปีนี้น่าจะโตได้มากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะมีการเติบโตดี แต่ภาคที่อาจยังเงียบอยู่ คือ ภาคการเกษตร แต่ทั้งนี้ในกลุ่ม ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา จะได้ราคาดีขึ้น เกษตรกรก็น่าจะมีรายได้ดีตามไปด้วย ซึ่งก็ส่งผลมาถึงเอสเอ็มอีที่จะได้ประโยชน์ต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ยังมองถึงความเติบโตในช่องทางออนไลน์เราอาจมองว่าเศรษฐกิจไม่ดี การจับจ่ายน้อย แต่จริงๆ แล้วการซื้อไปอยู่กับออนไลน์ เพียงแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางรายได้ไปอยู่กับใคร เพราะในวันนี้คู่แข่งจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้น ถ้าผู้ประกอบการไม่มองอินโนเวชั่น สินค้าจะถูกจำกัดพื้นที่ขาย ไม่สามารถก้าวไปตลาดออนไลน์ได้

คุณสุรัตน์ ยังกล่าวย้ำทิ้งท้ายผมมองว่าการเติบโตทางออนไลน์มากขึ้นปีละ 20-30 เปอร์เซ็นต์ และเรามีคู่แข่งจากต่างประเทศ ฉะนั้น ถ้าไม่มีอินโนเวชั่น สินค้าจะไม่สามารถนำขึ้นออนไลน์ได้ ส่งผลให้ตลาดค้าขายไม่ดี

เรื่องนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มองไม่ได้แล้ว

 • สำหรับการประกวด SME Thailand Inno Awards 2018 แบ่งออกเป็น 10 สาขารางวัล ได้แก่
 • 1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
 • 2. รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร
 • 3. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
 • 4. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle
 • 5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • 6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
 • 7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • 8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • 9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • 10. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม

และรางวัลพิเศษ สุดยอดนวัตกรรมธุรกิจ SME แห่งปี กับ The Best SME Thailand Inno Award 2018 รวมเงินรางวัลมอบให้กับผู้ประกอบการที่ชนะการประกวดด้วย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่านใดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smethailandclub.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนกรกฎาคม 2561 และจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคมนี้