เทสโก้ โลตัส จับมือ ก.เกษตร ช่วยชาวนา เพิ่มปริมาณรับซื้อข้าวโดยตรง 9,000 ตัน

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัยประธานกรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัสร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง ด้วยการเพิ่มปริมาณการรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยไม่ผ่านคนกลางและโรงสีเอกชน ในราคาที่เป็นธรรม และปริมาณที่แน่นอน จากสหกรณ์ชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสาน คือ อุบลราชธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสระเกษ ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 140,000 ราย

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า เมื่อปี 2560 เทสโก้ โลตัสได้รับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงในปริมาณ 5,700 ตัน จากความสำเร็จครั้งนั้น ในปีนี้เทสโก้ โลตัสจึงขยายผล เพิ่มปริมาณรับซื้อข้าวเป็น 9,000 ตัน จำแนกเป็น ข้าวกล้องหอมมะลิแท้ 100%  7,000 ตัน และข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าปริมาณ 2,000 ตัน

ด้านนาย กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและช่วยสร้างรายได้ให้ไทยมายาวนาน แต่ช่วงหลังมานี้เกิดปัญหาข้าวล้นตลาด ดังนั้นการที่เทสโก้โลตัสเข้ามารับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาถือเป็นประโยชน์ และช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เทสโก้ที่รับซื้อโดยตรงจากสหกรณ์ชาวนาทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183 บาท
  2. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 98 บาท
  3. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดศรีสระเกษ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183 บาท
  4. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดศรีสระเกษ บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 98 บาท
  5. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้อยเอ็ด บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183 บาท
  6. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้อยเอ็ด บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 98 บาท
  7. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183 บาท
  8. ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 90 บาท
  9. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 95 บาท