อีกบริการดีๆ รพ.ตำรวจ ชวนผู้มีความเสี่ยง ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

อีกบริการดีๆ รพ.ตำรวจ ชวนผู้มีความเสี่ยง ฉีดฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งผู้ป่วยเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ กลุ่มผู้ที่มีอายุมากกกว่า 65 ปี เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน

เป็นอีกบริการดีๆจาก รพ.ตำรวจ เมื่อ รพ.ตำรวจ เชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรค ผู้สูงอายุ เด็กและสตรีมีครรภ์มารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี

โดยผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประกอบด้วย ผู้ป่วยเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้ป่วยโรคปอด หืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดและเบาหวาน ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 ก.ก.

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกกว่า 65 ปี เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่โรงพยาบาลตำรวจได้ฟรี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำแสดงบัตรประชาชน เพื่อขอรับบริการที่บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ เวลา0 8.30-12.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2076913 ทีมประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital

รพ.ตำรวจเชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มา ข่าวสดออนไลน์