นายก อบต.โอดค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อหัว จากรัฐ “ไม่พอ” ศูนย์ต้องดิ้นรนเองตลอด

นายก อบต.โอดค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อหัว จากรัฐ “ไม่พอ” ศูนย์ต้องดิ้นรนเองตลอด

วันที่ 15 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสอาหารกลางวันเด็กเล็ก ที่เกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มออกมาตรวจสอบงบประมาณอาหารกลางวันเด็กเล็กตามที่ต่างๆ มากขึ้น

นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ออกมาระบุว่า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วังเหนือ มีการจัดการบริหารทุกด้านมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ด้านการจัดการบริหาร ปี 2560 ได้รับการประเมินระดับดีมาก ของเขตควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา และได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

อาหารเด็กที่นี่จะมีทั้งอาหารหลัก อาหารว่าง ของหวาน และผลไม้ เด็กจะได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน งบประมาณหัวละ 20 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หากให้ได้ในลักษณะดังกล่าว ยังถือว่าทำได้ยาก โดยเฉพาะหากเอาความไม่โปร่งใสเข้ามาด้วย ยิ่งเป็นการปิดประตู ที่จะมีการดำเนินการได้ ศูนย์เด็กเล็กวังเหนือ มีเด็กภายในตำบลและตำบลข้างเคียง นำบุตรหลานมาฝากไว้กว่า 100 คน
งบอาหารกลางวัน

งบอาหารกลางวัน
เจ้าหน้าที่ตรวจความเป็นอยู่ของสถานเลี้ยงเด็ก

แต่ศูนย์ยังดำเนินงานแบบมาตรฐานได้ โดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครอง สิ่งที่มองเห็นคือ ความสามัคคี และความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ทั้งที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่วนหนึ่งที่ศูนย์แห่งนี้มีอาหารครบ 5 หมู่ ให้บุตรหลานได้รับประทาน คือ ผู้ปกครองจะเอาผลไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านหรือสวนของตัวเอง เอามามอบให้ศูนย์ แล้วแต่ชนิดของผลไม้ในแต่ละวัน

งบอาหารกลางวัน
เวลานอนกลางวันของเด็ก

ทำให้ศูนย์เด็ก สามารถเอางบประมาณอีกส่วนหนึ่งมาพัฒนาด้านอื่น เช่น ห้องซักผ้า อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมือนกับโรงเรียนใหญ่ๆ ส่วนความโปร่งใส จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปดูบัญชีรายรับรายจ่ายได้ทุกวัน

งบอาหารกลางวัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ แจกผลไม้ให้เด็ก

น.ส.ภัทรรินทร์ ชนะวิเศษ อายุ 38 ปี ผู้ปกครองเด็ก บอกว่า ให้ลูกมาเรียนที่นี่แล้วสบายใจทุกด้าน เพราะครูจะถ่ายภาพส่งไปในไลน์กลุ่ม ถึงความเคลื่อนไหวของเด็ก กิจกรรมของเด็ก อาหารวันนี้เด็กรับประทานอะไร