พาณิชย์ คิกออฟ ‘100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ’ ผู้มีรายได้น้อย 20 จังหวัดมีเฮ! เตรียมเป็นเถ้าแก่

นายสกนธ์ วรัญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงานเปิดตัวโครงการ “100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” โดยได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่หลากหลาย มีคุณภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวน 100 แบรนด์ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจเพียง 10,000-50,000 บาท โดยจะนำธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดที่มีผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก และเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อันเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ตนเอง

ทั้งนี้ มีกำหนดลงพื้นที่ ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครปฐม บุรีรัมย์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สงขลา สุรินทร์ ระยอง สกลนคร สุพรรณบุรี และลพบุรี สำหรับจังหวัดแรกจะเริ่มดำเนินการคือ นครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22-25 มิ.ย. 2561

การเริ่มต้นธุรกิจของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการเงินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราพิเศษ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อ 0% ในปีแรก และต่อไปอัตราดอกเบี้ย 0.5-0.75% ต่อเดือน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อ 0% สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR 7% ต่อปี ซึ่งเมื่อผู้มีรายได้น้อยมีเงินลงทุน และได้เจรจาทำสัญญากับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตนสนใจแล้วก็พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ทันที

“นอกจากเงินลงทุนแล้วสถานที่ที่ผู้มีรายได้น้อยจะเลือกทำเลค้าขายก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่ดำเนินธุรกิจโดยให้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ สถานีจำหน่ายน้ำมันบางจาก ยกเว้นค่าเช่า 1 เดือนสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี สำหรับต่างจังหวัดยกเว้นค่าเช่า 3 เดือน เทสโก้ โลตัส ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือน และในเดือนที่ 3 คิดอัตราค่าเช่าโดยให้ส่วนลด 40% และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือนแรก เดือนที่ 3-4 คิดค่าเช่าในอัตรา 50% เดือนที่ 5-6 คิดค่าเช่าในอัตรา 75%”

สำหรับโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานมากถึง 20,000 ราย หากประชาชนกลุ่มนี้สามารถตั้งหลัก ตั้งต้นอาชีพได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากถึง 2,400 ล้านบาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์