อึ้งหนัก ! เจ้าหน้าที่ลุย ตรวจโรงแรม อ่าวนาง-เกาะพีพี แทบไม่มีใบอนุญาต

อึ้งหนัก ! เจ้าหน้าที่ลุย ตรวจโรงแรม อ่าวนาง-เกาะพีพี แทบไม่มีใบอนุญาต

ตรวจโรงแรม / เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจโรมแรม บนพื้นที่เกาะพีพีและอ่าวนาง พบผู้ประกอบการโรงแรม 200 กว่าแห่งมีใบอนุญาตเพียง 18 รายเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ทำผิดกฎหมายเพื่อเป็นการจัดระเบียบสถานท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.กระบี่

วันที่ 14 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบ สถานประกอบการ ที่พักโรงแรม โฮสเทล กิจการท่องเที่ยวดำน้ำ และกิจการเรือนำเที่ยว สถานบันเทิง ผับบาร์เบียร์ จังหวัดกระบี่ ยังคง ดำเนินการตรวจสอบ บนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจ ที่พักโรงแรม ในพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ รวม จำนวน 158 แห่ง พบมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเพียง 15 รายเท่านั้น ผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดี ศาลมีคำพิพากษาแล้ว 121 คดี ส่วนพื้นที่ บน เกาะพีพี ตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจโรงแรม 50 แห่ง มีใบอนุญาต 3 ราย ผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดี ศาลพิพากษาแล้ว 35 คดี

โดยเฉพาะพื้นที่บนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจได้เนื่องจาก ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ขนาดความกว้างของห้องพักและอาคารไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และที่สำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เช่น ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) กำหนดให้ท้องที่เขตหมูเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ห้ามมิให้มีการก่อสร้างโรงแรมบนเกาะพีพี ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องได้

การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์