พาณิชย์ดึงบางจาก รับซื้อสับปะรดล้นตลาด พร้อมดันส่งออกไปรัสเซีย

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดสับปะรด พร้อมทั้งตัวแทนจากเกษตรกรผู้ปลูก และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า จากปัญหาสับปะรดล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 2-3 บาท ขณะที่โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องก็ไม่สามารถรับซื้อเพิ่มเติมได้เนื่องจากยังมีสต๊อกอยู่ ทำให้ผลิตได้อยู่ที่ 7-8 พันตันต่อวัน จากเดิมที่รับได้ 1-1.2 หมื่นตันต่อวัน ที่ประชุมจึงร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข

โดยปั๊มบางจากจะเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อนำไปแปรรูปและแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในปั๊มน้ำมันบางจาก เป้าหมายรับซื้อ 200 ตันภายใน 2 วันนี้ ราคารับซื้ออยู่ที่ 2.5 บาทต่อกิโลกรัมแบบคละเกรด พร้อมทั้งผลักดันการส่งออกโดยมองตลาดรัสเซีย

อย่างไรก็ดี เป้าหมายต้องการดูดซัพพลายออกจากตลาด 2,000 ตัน ซึ่งหากดำเนินการได้จะทำให้ผลผลิตและราคาเข้าสู่ภาวะปกติได้ในปลายเดือน ก.ค. 2561 นี้ สำหรับผลผลิตที่เกินนั้นมีประมาณ 10,000 ตัน