การไฟฟ้า แจง บ้านจัดสรรยึดเสาไฟฟ้า ทำระเบียง ไม่พบสิ่งกีดขวาง ตอนลงเสา!

ปัญหาจากการต่อเติมบ้าน ทำให้เกิดการกระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้งของเพื่อนบ้านในหลายๆ ครั้ง ซึ่งหลายครั้ง พบว่า เป็นการต่อเติมที่ผิดแบบ ผิดกฎหมายและเบียดเบียนเพื่อนบ้าน โดยจากที่มีการแชร์ภาพ จากหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ซึ่งระบุพิกัดว่า อยู่ที่ ซอยเทพคุณากร 8/5 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยการต่อเติมดังกล่าว หลายคนถึงกับ งง ว่า ทำได้ยังไง เพราะเป็นการต่อเติมโดยใช้เสาไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเสาระเบียงบ้านของตัวเอง เปรียบเสมือนเสาต้นหนึ่งภายในบ้านเลยทีเดียว

ล่าสุด พบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำหนังสือ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า การดำเนินการปักเสาไฟพาดสายดังกล่าว อยู่ในบริเวณแนวเขตไหล่ทางที่เจ้าของโครงการกำหนดจุดปักเสาให้ และการก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้บ้านกลุ่มดังกล่าว ไม่พบสิ่งก่อสร้างกีดขวางหรือเสาระเบียงแต่อย่างใด

สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นเข้ามาในแนวไหล่ถนนและระบบจำหน่ายไฟ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แจ้งเจ้าของโครงการแก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติท้องถิ่นและระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

ที่มา ข่าวสดออนไลน์