ฮือฮา! สามเณรแฝด 3 รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ มจร. เผยขยัน-ตั้งใจเรียน

ฮือฮา! สามเณรแฝด 3 –  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2561 เป็นวันแรกที่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ประจำปีการศึกษา 2561 เข้ารายงานตัว ที่สำนักทะเบียนและวัดผล กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร. พร้อมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้มีนิสิตเข้ารายงานตัวเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ฮือฮา! สามเณรแฝด 3
บรรยากาศปฐมนิเทศนิสิตใหม่
นิสิตเข้ารายงานตัว

โดยนิสิตใหม่ในปีนี้ มีสามเณรสิทธิชัย นุชสวาท, สามเณรสิทธิพร นุชสวาท และสามเณรสิทธิโชค นุชสวาท ทั้ง 3 รูป เป็นพี่น้องฝาแฝดสาม สังกัดวัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางไปรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ปี 1 คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ สร้างความฮือฮาและเป็นที่สนใจจากผู้พบเห็น ด้วยเป็นนิสิตแฝดสามครั้งแรกของ มจร.

พระครูวิมลธรรมธารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สามเณรแฝดสาม เป็นสามเณรในสังกัดวัดวัดนิเวศธรรมประวัติ จากจำนวน 200 กว่ารูป ที่ได้รับการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติสามัญศึกษา โดยมีพระเทพญาณไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ และเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าสำนักเรียน โดยสามเณรทั้ง 3 รูป เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร และต้องการเรียนต่อในระดับสูง ซึ่งทางวัดก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี