รัฐบาลเชิญปชช.แต่งกายโทนสีเหลือง-เดือนก.ค. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

รัฐบาลเชิญปชช.แต่งกายโทนสีเหลือง-เดือนก.ค. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) จำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561 ในช่วงเดือนกรกฎาคม นั้น ขอเรียนว่า พี่น้องประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ประกอบในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม