ธุรกิจบัณฑิตย์โพลเผยคนซื้อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กมากสุด สินค้าแฟชั่นแชมป์ยอดนิยม

 ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เปิดเผยว่า ธุรกิจบัณฑิตย์โพลได้สำรวจ สินค้าแฟชั่นเป็นสินค้ายอดนิยมในอีคอมเมิร์ซ พบว่า เว็บไซต์/เพจ ยอดนิยมของผู้ซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซ อันดับที่ 1 คือเฟซบุ๊ก 67.52% อันดับที่ 2 คือ ลาซาด้า 42.76% อันดับที่ 3 คือ อินสตาแกรม 41.12% อันดับที่4 คือ ช้อปปี้ 39.48% และอันดับที่ 5 คือ ไลน์ 30.14% โดยสินค้าอีคอมเมิร์ซยอดนิยมที่ผู้หญิงเลือก ซื้อตามลำดับได้แก่ สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ) 86.86%สินค้าเพื่อความงาม ( เครื่องสาอาง ครีม ฯลฯ ) 71.99% สินค้ามือสอง (เสื้อผ้า รองเท้าฯลฯ) 48.81% อาหาร/อาหารสุภาพ 46.55% และสินค้าไอที (โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ) 35.79%

 

ส่วนผู้ชายซื้อสินค้าตามลำดับ คือ สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ) 68.60% สินค้าไอที (โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ) 47.12% สินค้ามือสอง (เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ) 44.94% อาหาร / อาหารสุภาพ 38.29% สินค้าเพื่อความงาม ( เครื่องสาอางครีม ฯลฯ ) 33.96%

ทั้งนี้หากตามช่วงอายุของแต่ละช่วงวัย สินค้ายอดนิยมอันดับที่ 1 ในทุกช่วง อายุ คือ สินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ

สินค้ายอดนิยมอันดับที่ 2 ตั้งแต่ช่วงวัยนักศึกษา อายุ 19 ขึ้นไป เป็นสินค้าเพื่อความ งาม เช่น เครื่องสาอาง ครีม ฯลฯ

ส่วนอันดับที่ 3 นั้นจะเห็นได้ว่า สินค้าไอที จะกระจุกตัวอยู่ที่ช่วงอายุ 25-30 ปี

ในขณะที่ เมื่อคนมีอายุมากขึ้น (31 ปีขึ้นไป) จะใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และมีการซื้อสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพมาก เป็นอันดับที่ 3