พาณิชย์ยันเข้มประมูลข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.49 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ เปิดเผยว่า กรมออกประกาศเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 0.54 ล้านตัน

ส่วนเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต๊อกของรัฐได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มงวดในการเปิดประมูลในทุกขั้นตอนไม่ให้รั่วไหลไปใช้ผิดประเภท

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวจนถึงวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา สามารถระบายได้ 4.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.6% มูลค่า 76,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.57% คิดเป็นมูลค่าในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นบวก 29.05%

ทั้งนี้ การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนวันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน ส่วนการประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า วันที่ 4-8 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 และการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th