“เศรษฐกิจแย่-ข้าวของก็แพง” ดุสิตโพลเผย ชาวบ้านบ่นกันยับ! เชื่อ รบ.แก้ไม่ได้!

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “เรื่องที่ประชาชนบ่น” ชาวบ้านบ่นกันยับ! “เศรษฐกิจแย่-ข้าวของก็แพง” เชื่อ รัฐบาลก็แก้อะไรไม่ได้!

วันที่ 3 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจในหัวข้อ “เสียงบ่นของคนไทยวันนี้” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,334 คน ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-2 มิ.ย. พบว่า 5 อันดับ เรื่องที่ประชาชนบ่น

  • อันดับ 1 ร้อยละ 63.46 ระบุเศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้

แนวทางแก้ไขคือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง

  • อันดับ 2 ร้อยละ 40.59 ระบุการเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด

แนวทางแก้ไขคือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน

  • อันดับ 3 ร้อยละ 32.39 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว

แนวทางแก้ไขคือ เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝังจิตสำนึก ช่วยกันดูแล

  • อันดับ 4 ร้อยละ 31.75 การทุจริตคอร์รัปชั่นงบประมาณภาครัฐท้องถิ่น ยังมีอยู่มาก

แนวทางแก้ไข คือตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง

  • อันดับ 5 ร้อยละ 23.44 พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ

แนวทางแก้ไข คือรณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้

ส่วนรัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ไขเสียงบ่นทั้ง 5 อันดับได้สำเร็จ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์