เปิด 13 หลักสูตร นวดไทย ทำเงิน สนใจต้องไปเรียน

สวัสดีแฟนคลับ เส้นทางเศรษฐี และ คลินิกค้ำประกัน ครับ เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้อ่านข่าว ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศขึ้นทะเบียนสถาบันอบรมนวดทั่วประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการขายใบรับรองคุณวุฒินวดปลอม ผมดีใจครับที่กรมให้ความสนใจกับประเด็นนี้ เพราะเท่ากับเป็นการปกป้องอาชีพการนวดไทยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการขอขึ้นทะเบียนให้นวดไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จึงได้เร่งตรวจสอบ เฝ้าระวัง อย่างเข้มงวด

พูดถึงอาชีพนวดแผนไทย ผมว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว เป็นอาชีพและศิลปที่คงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม เหมือน อาหารไทย  มวยไทย สำคัญคือ ถ้าฝีมือดีด้วยแล้วละก้อ รายได้ไม่ธรรมดาเลยครับ

กลับมาที่อาชีพนวดไทย เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มิสเตอร์ บสย.เชียร์ครับ ถ้ามีฝีมือสามารถพัฒนากิจการได้ด้วยตัวเอง และรายได้ก็ดีมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลานี้รัฐบาลกำลังมีโครงการสำคัญผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และกำลังเข้มงวดกวดขันกับเรื่องใบรับรองคุณวุฒินวดปลอม

“มีจริงๆค่ะ ตามร้านสปาและร้านนวดทั่วไป ร้านนวดหาซื้อใบรับรองปลอมเกลื่อนกลาดไปหมด ทำให้หมอนวดที่ไปเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนจริงๆ ลำบาก อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจการนวดไทย ไปเรียนเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับการนวดไทยก้าวสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัวค่ะ ” นืคือเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบอาชีพนวด

กฏหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาครับ  สถานบริการที่จะผ่านการตรวจและออกใบอนุญาตให้ประกอบการได้ต้องมีมาตรฐานตามกำหนด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสถานที่ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านบริการ 4. เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ และ5. ความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ให้บริการกำหนดให้ทุกคนต้องมีใบรับรองคุณวุฒิผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันที่กรมสบส .ให้การรับรองถือเป็นใบเบิกทางเพื่อประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมายได้

ผมว่าเป็นโอกาสดี สำหรับผู้ต้องการมีอาชีพติดตัวและประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จับมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำหลักสูตรนวด จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรกลางผู้ให้บริการสปา 500 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรนวดไทย 80 ชั่วโมง

3 . หลักสูตรกลางผู้ดำเนินการ 100 ชั่วโมง

 1. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
 3. หลักสูตรกลางการดูแลสุขภาพและความงามหลังเรือนไฟ
 4. หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง
 5. หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
 6. หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง
 7. หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง
 8. หลักสูตรการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 300 ชั่วโมง
 9. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมงต่อยอด 60,80 ชั่วโมง
 10. หลักสูตรนวด เพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง

ทุกหลักสูตรเรียนแล้ว เงินดี งานเดิน  และเป็นนายจ้างตัวเอง จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพน่าสนใจทีเดียวครับ คลิกเว็บนี้ได้เลยครับ www.hss.moph.go.th. สวัสดีครับ !