“อ่างน้ำผุด” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปอดแห่งใหม่เมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 ต.ค. ที่อ่างน้ำผุด หมู่ 13 ต.บาสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ พัฒนาการอำเภอพระแสง นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อ่างน้ำผุดที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะอ่างน้ำที่มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเป็นจำนวนมาก ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีเนื้อที่กว่า 179 ไร่ ซึ่งทางพัฒนาการอำเภอพระแสงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านโอทอป

โดยในส่วนของอ่างน้ำผุดได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกับประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับธรรมชาติ ทรายขาวละเอียดที่พุงออกจากผิวดินใตท้องน้ำเหมือนกับน้ำที่กำลังเดือด เป็นหนึ่งในจุดขายที่สวยงามของ อ่างน้ำผุด หมู่ 13 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ที่ดึงความสนใจให้กับน้ำท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้น ประกอบกับน้ำที่ผุดออกมาจากใต้ดินจนทำให้เหมือนทรายเดือดก็ยังใสสะอาดจนได้รับความนิยมจากชาวบ้านมาเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงหน้าร้อน ภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่น อีกทั้งยังมีปลาแวกว่ายให้ได้ชมกันอีกด้วย

s__84762630

s__84762632
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพายเรือคายัค ในการพายขึ้นไปดูจุดต้นน้ำภายในป่าพรุ ที่มีลักษณะเหมือนทรายเดือดเช่นกัน พร้อมชมธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์ และออกกำลังกายไปในตัว โดยมีไกด์ท้องถิ่นร่วมนำทางและอำนวยความสะดวก คาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง