ชาวบ้านนับร้อยเดือดร้อน ถูกปรับลดวงเงิน “บัตรคนจน” เหลือ 300 หลังเข้าอบรมไม่ครบ

วันที่ 1 มิ.ย. ที่ร้านวงศ์มังกร ถ.ไชยณรงค์ ใกล้สี่แยกสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา พบผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ จำนวนนับร้อยราย ร้องเรียนกรณีบัตรถูกปรับลดวงเงิน จาก 500 บาท เหลือ 300 บาท ส่วนใหญ่แสดงความผิดหวัง เนื่องจากไม่ได้สินค้าตามที่ได้วางแผนไว้


นางประยูร ชื่นนอก อายุ 68 ปี เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวัง และเสียดาย ที่ผ่านมาตนเข้ารับการอบรม เพียง 2 ครั้ง เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้พลาดโอกาส หลังจากนี้ต้องติดต่อประสานงานกับธนาคาร เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

นางสาวปกิตตา นครภัณฑ์ อายุ 57 ปี เปิดเผยว่า ดีใจในเดือนนี้ได้เงินช่วยเหลือเต็มจำนวน 500 บาท ที่ผ่านมาต้องสละเวลางาน มาเข้าร่วมประชุมอบรม เนื่องจากกังวลอาจถูกตัดสิทธิ์เหลือเพียง 300 บาท อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้มีอำนาจ หรือรัฐบาลยกเว้นกรณีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และคนพิการไม่ควรถูกตัดสิทธิ์

ชาวบ้านกว่าร้อยคน ต่อแถวร้องเรียนกรณี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ปรับลดวงเงิน 

นางจารุพร ตามกลาง รองคลังจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีจำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 491,759 คน โดยมี 417,965 คน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมฝึกอาชีพ และเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการ 100 – 200 บาท จนถึงสิ้นปี ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่เคยได้เพิ่มวงเงินในบัตรแล้วถูกปรับลดยอดเงินในบัตรฯ ตรวจสอบเบื้องต้นมีจำนวน 45,238 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้ผ่านการสัมภาษณ์ ตามกำหนดเวลาที่ขยายจนถึงวันที่ 31 พ.ค. กระทรวงการคลัง จึงเรียกเงินที่เคยเพิ่มวงเงินให้กลับคืนทั้งหมด และตัดสิทธิ์การเพิ่มวงเงินในเดือนต่อไป